Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Duy Nhất

Vũ Thư - Thái Bình
c2duynhat@gmail.com