Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 08 : 263
Năm 2022 : 5.230
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 TRƯỜNG THCS DUY NHẤT

- Việc tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ II nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình, quá trình tổ chức dạy học của giáo viên và kiểm tra năng lực của học sinh THCS trong năm học.

- Kết quả kiểm tra học kỳ II là cơ sở để nhà trường, giáo viên đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và giảng dạy, góp phần thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá để  nâng cao chất lượng dạy học.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  HỌC KỲ II

 NĂM HỌC 2019 - 2020

           Thực hiện công văn số 89/GDĐT-THCS ngày 29/5/2020 của Phòng GD&ĐT Vũ ThưV/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng học kỳ II, xét công nhận tốt nghiệp THCS, tổng kết  năm học 2019 - 2020”, trường THCS Duy Nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng và tổng kết năm học 2019 - 2020 như sau:

I. Mục đích:

- Việc tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ II nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình, quá trình tổ chức dạy học của giáo viên và kiểm tra năng lực của học sinh THCS trong năm học.

- Kết quả kiểm tra học kỳ II là cơ sở để nhà trường, giáo viên đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và giảng dạy, góp phần thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá để  nâng cao chất lượng dạy học.

II. Yêu cầu:

Năm học 2019 - 2020 toàn ngành tiếp tục thực hiện “Đổi mới - kỷ cương - hiệu quả”, vì vậy việc tổ chức khảo sát chất lượng và sơ kết học kỳ II cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Các tổ CM chỉ đạo thực hiện dạy đúng, dạy đủ chương trình theo kế hoạch giảng dạy từng môn học đã được phê duyệt; kiểm tra đánh giá các môn theo đúng sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

- Quán triệt sâu sắc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh để tạo ra sự chuyển biến thật sự về tính nghiêm túc trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng phản ánh đúng thực chất kết quả dạy và học của từng cá nhân theo tinh thần cuộc vận động “Hai không”.

- Chuẩn bị thật chu đáo về cơ sở vật chất, làm tốt khâu quản lý phân công, điều hành, giám sát đảm bảo sự chính xác, công bằng, trung thực, khách quan, an toàn trong quá trình kiểm tra đánh giá coi, chấm, thống kê, báo cáo kết quả,…

- Về tổng kết năm học: Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, của Sở và của Phòng GD&ĐT, nhà trường tiến hành tổng kết năm học nhằm đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động trong năm học. Đi sâu đánh giá cũng như đề xuất với Phòng GD&ĐT về kế hoạch chỉ đạo, công tác tổ chức, quản lý các hoạt động dạy và học, công tác bồi dưỡng đánh giá học sinh giỏi, việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, công tác quản lý, khảo thí và KĐCLGD, xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

III. Kiểm tra, đánh giá xếp loại học kỳ II.

1. Việc đánh giá, xếp loại học sinh.

- Việc kiểm tra đánh giá học sinh trong học kỳ II năm học 2019-2020 phải

bám sát Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào

tạo và Công văn 383/SGDĐT-GDTrH ngày 23/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo

“V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020”. Chú ý tính

thống nhất cơ số điểm theo quy định với việc kiểm tra thường xuyên và kiểm tra

định kỳ của từng bộ môn trong cùng một khối lớp.

- Việc xếp loại học sinh phải bám sát Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT

ngày 12/12/2011 “Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai nghiêm túc quy trình xét và công nhận tốt nghiệp THCS theo

“Qui chế xét công nhận tốt nghiệp THCS” ban hành kèm theo Quyết định số

11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Làm tốt công tác hướng dẫn và ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT và 2

THPT Chuyên; tăng cường công tác quản lý, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống,

2. Các môn không kiểm tra theo đề của PGD và cụm trường.

         Các môn không kiểm tra theo đề của PGD và cụm trường do GV dạy tự ra đề đảm bảo có đủ ma trận đề, đề kiểm tra, biểu điểm - đáp án chi tiết (nộp về PHT ngày 25/6). Tổ chức coi kiểm tra nghiêm túc phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh, đề kiểm tra học kì II các lớp của cùng 1 khối không được trùng nhau trong cùng một môn, nếu trùng nhau phải tổ chức cùng thời gian và báo cáo nhà trường để phân công coi thi. Bài kiểm tra học kì II các môn không kiểm tra theo đề của PGD và nhà nộp về BGH chậm nhất ngày 30/06 /2020.

(Lưu ý: Nội dung, hình thức, mức độ các đề kiểm tra phải phù hợp với đối tượng và đáp ứng những yêu cầu về đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Với môn Tiếng Anh khối 6, 7, 8 vẫn kết hợp cả tự luận và trắc nghiệm.)

3. Khối lớp, môn kiểm tra theo đề của PGD và cụm trường, thời gian kiểm tra.

- Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra khối 9 với 3 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Yêu cầu, tiêu chí, quy trình, cấu trúc đề kiểm tra cuối năm có thể tham khảo bộ “Đề kiểm tra học kỳ cấp THCS” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tất cả các đề kiểm tra phải xây

dựng ma trận đề; đảm bảo việc bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng; bám sát nội dung chương trình giảm tải theo Công văn 5842/BGDĐTGDTrH ngày 01/9/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và chương trình tinh giản theo Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH “V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020”

 

- Thời gian cho mỗi môn: Ngữ văn và Toán theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm khách quan (Học sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm) thời gian làm bài 45 phút.

- Các môn, các khối còn lại, cụm trường ra đề ra đề kiểm tra cụ thể cho các khối lớp như sau:

+ Khối 6: Ngữ văn, Toán: 90 phút; môn Tiếng Anh: 45 phút.

+ Khối 7:Ngữ văn, Toán: 90 phút; môn Tiếng Anh: 45 phút.  

+ Khối 8: Ngữ văn, Toán: 120 phút; môn Tiếng Anh: 45 phút.

Yêu cầu ra đề: Đảm bảo  tính chính xác, chuẩn mực và bảo mật với tất cả các môn. (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh khối 6, khối 7 và khối 8 nhà trường nộp ma trận đề, đề, đáp án và biểu điểm chấm về bộ phận chuyên môn THCS ngay sau khi tổ chức kiểm tra xong )

+ Môn Ngữ văn và Toán: Tự luận.

+ Môn Tiếng Anh: Đề kiểm tra ra theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan (25% tự luận và 75% trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài vào giấy kiểm tra).

Lịch kiểm tra học kỳ II năm học 2019–2020

 

NGÀY KIỂM TRA -

KHỐI

 

Môn

Thời gian làm bài

Thời gian tính giờ

Thời gian thu bài

01/7/2020

KHỐI 9

 

Sáng

Ngữ Văn

120 phút

 

7h15

7h15

Tiếng Anh

45 phút

 

9 h45

10 h30

Chiều

Toán

120 phút

 

14 h15

 

16 h15

 

02/7/2020

KHỐI 8

 

Sáng

 

Ngữ Văn

120 phút

 

7h15

7h15

Tiếng Anh

45 phút

 

9 h45

10 h30

Chiều

Toán

120 phút

14 h15

 

16 h15

 

03/7/2020

KHỐI 7

 

Sáng

 

Ngữ Văn

90 phút

7h15

8 h 45

Tiếng Anh

45 phút

 

9 h 15

10 h 00

Chiều

Toán

90 phút

 

14 h15

 

15 h45

 

04/7/2020

KHỐI 6

 

Sáng

 

Ngữ Văn

90 phút

 

7h15

8 h 45

Tiếng Anh

45 phút

 

9 h 15

10 h 00

Chiều

Toán

90 phút

 

14 h15

 

15 h45

 

 

 

 

4. Lập danh sách phòng kiểm tra.

- Đ/c Lan lập danh sách phòng thi theo vần a, b, c của từng khối lớp. Các phòng kiểm tra xếp không quá 24 học sinh/phòng. Không xếp quá 2 học sinh/bàn.

- Đ/c Cơ PHT bố trí sắp xếp vị trí các phòng thi, phân công các lớp lao động vệ sinh môi trường, vệ sinh các phòng thi trong các buổi thi.

5. Coi kiểm tra.

Nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tự chủ coi theo trường, đảm bảo quy định đủ 2,5 giáo viên/phòng kiểm tra; giáo viên không coi học sinh mình trực tiếp dạy. Bố trí các phòng thi có camera giám sát. (Đ/c Cơ PHT phân công coi, chấm thi và thống kê lên điểm).

6. Chấm bài kiểm tra.

Việc chấm bài kiểm tra học kỳ II thực hiện theo nguyên tắc chấm tập trung, hai vòng độc lập, không bố trí giáo viên chấm bài của trường mình; bài kiểm tra học kỳ phải được rọc phách, niêm phong theo mã riêng biệt của các trường theo quy định của cụm. Nhà trường sẽ tổ chức chấm phúc tra song song, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý những trường hợp chấm bài không đúng, sửa chữa, nâng điểm, thống kê điểm sai quy chế,... Nhà trường chủ động phân công và sắp xếp thời gian chấm và báo cáo kết quả chấm theo mẫu, chính xác nội dung, số liệu nộp về Phòng đúng thời hạn quy định. Lấy chất lượng thi học kỳ II là một trong những tiêu chí quan trọng xếp loại thi đua giáo viên. Đánh giá kết quả thi so sánh với bình quân trường, huyện (HTTNV không âm trên 5%, HTNV âm từ 5,1-10%, KHTNV âm trên 10%)

7. Vào điểm phần mền SMAS, học bạ.

- Các môn không kiểm tra theo đề của phòng GD&ĐT và nhà trường hoàn thiện điểm trong sổ điểm lớp đảm bảo đủ cơ số điểm trước ngày 27/06/2020.

- Các môn kiểm tra theo đề của phòng GD&ĐT và nhà trường hoàn thiện điểm hệ số 1 và hệ số 2 trong sổ điểm lớp đảm bảo đủ cơ số điểm ngày 27/06/2020.

          - GVCN xếp xong HK kỳ II nộp biên bản về HT ngày 29/06.

- Các ngày 06/7 - 10/7/2020 GVBM và GVCN đến trường làm việc hoàn thiện vào điểm sổ điểm lớp, học bạ.

IV. Công tác quản lý chỉ đạo.

- Quán triệt sâu sắc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh về tính nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học. Kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng chất lượng thực của từng cơ sở giáo dục, nhằm tiếp tục củng cố vững chắc thành công của cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD&Đ.

- Có đầy đủ các văn bản quản lý điều hành (Quyết định, kế hoạch, biên bản,...) đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất, lực lượng coi kiểm tra (Có bảng biểu, lịch kiểm tra công khai trên phòng hội đồng - Đủ lực lượng giáo viên coi - Đảm bảo tính trang trọng về quang cảnh nhà trường, an toàn trong các buổi kiểm tra,...). Bố trí lịch chấm kịp thời, đảm bảo tiến độ thời gian, khoa học,…

- Công tác tổ chức kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, chính xác, công bằng, an toàn trong bảo quản đề kiểm tra, bài làm của học sinh cũng như trong khâu chấm bài, lên điểm, thống kê, sử dụng kết quả kiểm tra,…

 

V. Công tác tổng hợp báo cáo.

* Phân công chuẩn bị các báo cáo nộp về Phòng GD&ĐT:

1. Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường – đ/c Thiện chuẩn bị

2. Thống kê số lượng, chất lượng học kỳ II (theo mẫu) - đ/c Cơ chuẩn bị

3. Thống kê kết quả chấm kiểm tra học kỳ II (theo mẫu) - đ/c Cơ chuẩn bị

4. Những kiến nghị, đề xuất của đơn vị về công tác ra đề, tổ chức kiểm tra,... đối với Phòng GD&ĐT - đ/c Cơ tổng hợp báo cáo.

5. Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Hai không”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”- đ/c Mùi chuẩn bị

- Báo cáo về thực hiện nội dung “Đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học” – Đ/c Cơ chuẩn bị

* Các bộ phận (tổ CM, Đoàn, Liên đội, Công đoàn) nộp báo cáo tổng kết về nhà trường bằng bản in và bản mền.

Các loại báo cáo, thống kê trên yêu cầu các bộ phân nộp dữ liệu qua email tới c2thcsduynhat@gmail.com trước ngày 06/07/2020.

VI. Tổng kết năm học.

- Nhà trường tổ chức tổng kết năm học vào ngày 15/07/2020.

- Nội dung tổng kết: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học ; tổng kết thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động: “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn”, công tác chủ động về nội dung chương trình dạy học; việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; kết quả xây dựng cơ sở vật chất - trường chuẩn Quốc gia - kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị; bình xét thi đua năm học.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các tổ CM, Hành chính (để thực hiện)

- Lưu: VP, trang wedstie nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Trọng Thiện

                


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới